Tasarım Yönetimi

Teklif Alma Şartnamesi, Tasarım Şartnamesi, Tasarım Kriterleri, Sözleşme Tasarısı Hazırlanması, Tasarıların standartlara Uygunluğunun Kontrol Edilmesi, Tasarım Sürecinin Süresi, Bütçe, Kalite Denetiminin Yapılması, Yönetilmesi