DOSYA HAZIRLANMASI

Yeterlilik Şartnamesi, Teklif Alma Şartnamesi, İdari Ve Teknik Şartname, Birim Fiyat Tarifi, Keşif- Metraj Dosyaları, İhale Değerlendirme Şartnamesi Hazırlanması