İHALE YÖNETİMİ

Yeterlilik Yapılması, Değerlendirilmesi, Raporlanması, Davet Çıkarılması, İhale Açılması, Zeyilname Düzenlenmesi, Tekliflerin Toplanması, Değerlendirilmesi, Raporlanması, Sözleşme İmzalanmasına Refakat Edilmesi