MİMARLIK YARATICI YAKLAŞIM

Kamburoğlu; bakım, işletme ve ilk yatırım maliyetlerini dikkate alarak sürdürülebilir, esnek, yaratıcı ve ekonomik çözümler üretmeyi amaçlar. mimari tasarımda ”fonksiyon” optimizasyonundan ”form’a” ulaşmayı prensip edinir.

Kamburoğlu mimari tasarımın her aşamasında diğer disiplinler ile tasarımın kaçınılmaz parçası olduğuna inandığı koordinasyonu sağlar.

Kamburoğlu kendi tasarladığı yapıların inşaat yöneticiliğini de üstlendiğinden yaptığı tasarımların güncel maliyet tahminlerini tasarım aşamalarına paralel olarak yapar.

Kamburoğlu Türkiye’deki ilk (leadership in energy and environmental design) leed sertifikasını alan siemens gebze yerleşkesi tasarımını gerçekleştirmiştir.

Kamburoğlu mimari tasarım kapsamında iç mimarlık ve peyzaj mimarlığı hizmetlerini de sağlamaktadır.Kamburoğlu fikir proje üretilmesinden ihale dosyası düzenlenmesine kadar ki süreçte gerekli mimari tasarımları yapmaktadır.

- Endüstriyel Yapılar
- Turizm Yapıları
- Spor Yapıları
- Yönetim Yapıları
- Kültür Yapıları
- Ulaşım Yapıları